Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2015

5361 7d56
Reposted fromnosmile nosmile viashapeless shapeless
7181 28b2 500
twilightsparkle
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Pokolenie Ikea zawsze w punkt.
Reposted fromlittle-things little-things viaEtien Etien
twilightsparkle
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z wami rozstaję! A niech was diabli wezmą!
— M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromlittledarling littledarling viaEtien Etien
twilightsparkle

Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.

— Jonathan Safran Foer "Strasznie głośno, niesamowicie blisko"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaEtien Etien
twilightsparkle
6813 29b6 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton vianattsu nattsu
twilightsparkle
7190 84f5 500
Reposted fromthinredline thinredline vianattsu nattsu
4472 6880 500

Edvard Munch - Consolation. 

Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen vianattsu nattsu
twilightsparkle
twilightsparkle
twilightsparkle
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viaonlythebrave onlythebrave
twilightsparkle
2156 adb0 500
wersja chemiczna

May 30 2015

twilightsparkle
8786 ffcb
twilightsparkle
9654 4c4e
Reposted fromblankspacee blankspacee vianezavisan nezavisan
twilightsparkle
Boje się.
Boje się świata bez Ciebie.
Boję się siebie, bez Ciebie...
— B.
twilightsparkle
Temu co umarło, trzeba pozwolić umrzeć. Temu co żyje, trzeba nieraz pomóc żyć.
— "Frida"
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viashapeless shapeless
twilightsparkle
7306 576a
Reposted frommaruuda maruuda viashapeless shapeless
1533 dc5a 500
Reposted fromNanutka Nanutka viashapeless shapeless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl