Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2017

twilightsparkle
twilightsparkle
5242 8457 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialenka024 lenka024
1573 e35e 500

s-ousha:

by Seiya Uehara

Reposted fromfuckblack fuckblack
twilightsparkle
1946 896c
#internationalwomensday
Reposted fromdisheveled disheveled
twilightsparkle
twilightsparkle
Niech wszystko spłonie
Niech będzie koniec
Dokumenty, bilety
Wszystkie gesty i słowa
Spalę wszystko doszczętnie
Potem zacznę od nowa
— Cool Kids Of Death "Niech wszystko spłonie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
3094 e9cc 500

kvnai:

黒門 by  かがみ~
black gate

Reposted fromfuckblack fuckblack
twilightsparkle
twilightsparkle
8133 713a 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaLazhward Lazhward
twilightsparkle
Reposted fromFlau Flau viaLazhward Lazhward
twilightsparkle
2184 2fea 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLazhward Lazhward
twilightsparkle
twilightsparkle

marieannelise:

When there’s too much shit you need to get done at once

image

image

Reposted fromminna minna viaLazhward Lazhward
twilightsparkle
twilightsparkle
3532 4698 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
twilightsparkle
8183 cb5a 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaLazhward Lazhward
twilightsparkle
Oczy przeważnie otwierają się dopiero wtedy, kiedy do niektórych rozdziałów naszego życia zamykają się drzwi.
— Autor nieznany
Reposted fromviolet-hill violet-hill viaEtien Etien
twilightsparkle

March 08 2017

twilightsparkle
(...) Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?(...) ~ S.Silverstein
— no właśnie...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl